Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

ZoekenWelkom op de website van p.v. Steeds Verder

Hieronder vindt u een aantal volledige artikelen geplaatst onder het kopje "bestuur". Dit zijn stukjes uit de actualiteit of die meteen van belang zijn. Voor de overige informatie zoals uitslagen, standen, prijswinnaars, etc. kiest u de betreffende items uit de verschillende menu's.

Uiteraard is input van uw kant altijd welkom. zie daarvoor het kopje "contact" linksboven in het hoofdmenu.


 

 

Columns Freek

Hoewel het op duivensportgebied nog steeds rustig is heeft Freek de pen alweer opgepakt en inmiddels al weer 4 columns geschreven. Deze staan gepubliceerd op de website vanTeam Wagenaar ( https://team-wagenaar.nl ). De meest recente bijdragen staan ook hier vermeld, linksboven onder het kopje: Laatste Columns Freek. Hebt u even niks te doen, lees dan eens zijn "stukkies".  Veel lees plezier!


Informatie NPO omtrent coronavirus

 

25 maart 2020

Aan alle liefhebbers, 

Maandag 23 maart 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd om het rondwarende coronavirus te beteugelen. Er leven onder de liefhebbers veel vragen. Gaat het seizoen wel van start? Zo ja, wanneer dan en hoe gaat dit georganiseerd worden.

We begrijpen als bestuur deze vragen. Het bestuur volgt het nieuws en de eventuele mogelijkheden op de voet. We zijn hierbij niet alleen afhankelijk van de Nederlandse overheid, maar ook van de Belgische, Franse en Duitse overheid. Deze hebben momenteel een streng(er) beleid. In deze NPO Update de informatie voor dit moment.

Wanneer er meer duidelijk is over een mogelijk vervolg over de invulling zullen we in contact treden met de vertegenwoordigers van de afdelingen, platforms en secties, zodat iedereen dan ook weet wat wij met elkaar aan activiteiten gaan ondernemen.

We komen rond 6 april met een nieuwe update. Wanneer nodig of de omstandigheden veranderen hoort u van ons.   

Uw NPO Bestuur
Willem van Breene, Maurice van der Kruk, Esther Noorderijk, Frederik Dekker
 

Ontwikkelingen volgen en verantwoordelijkheid nemen


In België en Nederland wordt op 5 en 6 april gekeken naar de stand van zaken. Duitsland volgt ook. In Frankrijk is dat vanavond (25 maart). Frankrijk is één van de zwaarst getroffen landen. Er gelden maatregelen dat mensen een uur per dag van huis mogen in een straal van 1 km, wanneer nodig. Boetes worden opgehoogd en de verwachting is dat dit nog zeker enkele weken zal duren. Eventuele maatregelen worden dan aangescherpt, verlengd of versoepeld.  

Tot die tijd vragen wij u: 
 • Leer geen duiven op. Het is in Nederland niet verboden, maar het is uw maatschappelijke taak bij te dragen om het virus in te dammen. In België mag er niet worden afgericht. 
 • Organiseer geen bijeenkomsten of vergaderingen in welke vorm dan ook.
 • Neem maatregelen om later in het seizoen eventueel alsnog op een verantwoorde manier met de oude duiven te spelen.
  Tip: Volg adviezen op van bekende duivencoaches.
 • Help oudere liefhebbers waar kan en nodig. 
Nu het mooie weer aanbreekt en er niet gestart kan worden met opleren en spelen van de duiven, voelt dat voor een duivenliefhebber erg tegenstrijdig. Toch vragen we u allen bewaar de rust.

Let op uw gezondheid en op dat van uw medemens. Help oudere mensen en liefhebbers waar mogelijk. Dit is momenteel het belangrijkste voor u zelf en de maatschappij.  

 

 

Peter Voskamp op YouTube (Pigeon Pixels)

Dat onze oud-clubgenoot Peter Voskamp een mooi seizoen achter de rug heeft weet (bijna) iedereen. Nu staat er op Youtube een leuk filmpje van hem gemaakt door Pigeon Pixels:Kort verslag afdelingsvergadering

Beste Leden,

 

Stefan Jansen en ik (Sven van Brummen) zijn afgelopen vrijdag naar de afdelingsvergadering geweest.

 

Hierbij een klein verslagje van deze vergadering middels een aantal punten.,

De rest van de punten zullen jullie kunnen lezen in de notulen.

 

 

 • Bestuurs en kiesman verkiezingen.

Alle her en verkiesbare bestuurders zijn herkozen

 • Contributie verhoging.

De eerder aangekondigde contributie verhoging van € 5,- word doorgevoerd.

 • Vrachtprijs

De vrachtprijs voor de africhtingen word met € 0.02 verhoogt.

 • Lossingscommissie
 1. Lokhorst is toegetreden tot de lossingscommissie
 • Opheffen regio`s

Gelden van de vroegere regio`s zouden zijn terugbetaald. Echter is hier geen spoor van te vinden. Ook is niet duidelijk om welk bedrag het gaat. Hier is inmiddels mail contact over

 • Positie duiven in de wagen / temperatuursverschil

Ik heb in de vergadering gevraagd of het mogelijk is dat, als de oude wagen word gebruikt de plekken voorste boven in en achterste onderin leeg gelaten konden worden. Het bestuur gaf daarop het antwoord dat de problemen ontstonden bij 31 duiven in de mand en dat bij de monitoring van 27 duiven in de mand dit probleem veel kleiner tot niets was. Omdat we dit seizoen standaard met 27 duiven in de mand gaan vliegen heb ik het hierbij gelaten.

 • NPO agenda

Het afdelingsbestuur heeft aangegeven haar uiterste best te gaan doen om te zorgen dat de bestuursverkiezing plaatsvind NA dat het ontslag van de voorzitter is behandeld.

Ook zijn er onduidelijkheden over de financiële stukken van het NPO. De penningmeester van onze afdeling wil daarom geen decharge verlenen voordat hij hier een duidelijke heldere en acceptabele toelichting op heeft gehad.

Er is een hitteprotocol geschreven door de NPO waarin is opgenomen dat, mocht er ergens onderweg de temperatuur boven de 25 graden Celsius komen  er nog máár 23 duiven in de mand mogen. Echter, dit is gebaseerd op de gedateerde wagens die nog rijden bij andere afdelingen waarbij de manden nog direct op elkaar gestapeld staan. Onze afdeling wil een uitzondering op de regel aangezien onze wagens zijn aangepast in de loop der jaren en er ruimte tussen de manden in de wagen zit.

Met 23 duiven in de mand bij 25 graden zullen er hoogstwaarschijnlijk capacititeids problemen ontstaan.  

 

 

Namens het bestuur.

Aanleveren digitale lijst voor bijwerken klok

Beste leden,

Maandag 9 en 16 maart worden de hok- en entlijsten gecontroleerd. Ook worden dan de klokken bijgewerkt. Niet meer aanwezige duiven eruit, jonge duiven het juiste geslacht toewijzen en nog niet ingevoerde duiven invoeren. Al met al een klap werk voor de diverse commissie.

Nu kunnen we het werk van de EC-commissie flink verlichten door vanuit Compustam, wie heeft dat niet?, een bestandje aan te leveren waar alle vliegduiven goed in staan.

Dit gaat als volgt:

1. Open Compustam
2. Ga naar DUIVEN en dan naar HOKLIJST
3. Stel dit zo in, via instellingen bovenaan, dat alleen de vliegduiven op deze hoklijst komen.
4. Nadat u dat gedaan heeft kiest u rechtsboven voor "exporteren".
5. Sla het bestandje met de naam "Hoklst.udp" op op uw PC. Kijk goed waar het wordt neergezet.
6. Evt. kunt u de naam aanpassen, b.v. door uw lidnummer toe te voegen: "Hoklst-0000-0000.udp"
7. Nu mailt u dit bestandje voor maandagavond naar rekenaar@steedsverder.nl of u neemt het mee op een sticky.
8. De commissie kan nu met 2 drukken op de knoppen de overbodige duiven wissen en de aanwezig duiven goed in uw klokje zetten zonder alles te moeten intypen.   "gemak dient de mens"!! (en fouten uitgesloten)

SUCCES
Commissie Elektronisch Constateren


Uploaden stamkaarten zou weer moeten werken

Na een paar uurtjes knutselen lijkt het er op dat onze uitbreiding van het meldprogramma weer werkt. Na enig testen met diverse lidnummers ging het telkens goed.

Het zou mooi zijn wanneer er wat liefhebbers meedoen, een verplichting is dit uiteraard niet. Wil je meedoen maar lukt het allemaal niet, neem dan even contact op: contact@steedsverder.nl


Nationaal Vliegprogramma gekozen door afdeling

Op de onlangs gehouden Afdelings-vergadering is gekozen voor het Nationale Vliegprogramma. Klik op onderstaande pdf-icoon voor het Concept-Nationaal-vliegprogramma-2020. De data staan daarmee w.s. vast, of dat voor de losplaatsen ook geldt?

vr. sportgroet,
Albert

(alles onder voorbehoud van evt. fouten)


 

Voorkomen verliezen jonge duiven Brabant

d Schaerlaeckens heeft op zijn website een mooi stuk staan over een initiatief van Rayon 4 van Noord-Brabant. Daar proberen ze de problemen met de jonge duiven, grote verliezen, aan te pakken door te kijken hoe anderen (b.v. Zuid Holland) het doen die veel minder verliezen kennen.

U vindt dat artikel onder deze link: 

http://www.schaerlaeckens-logbook.nl/articles/nederlands/Artikelen2020/lovenswaardig-inititatief-22-01-2020/


 

Nieuw: Stamkaarten weergeven in meldprogramma

Regelmatig knutselen we wat aan ons meldprogramma. Vanuit de NPO en Compuclub kwam men, met het oog op GPS 2021, tot het plan om aan de hand van het ringnummer van de gemelde duif de stamkaart zichtbaar te maken.
Dit leek ons ook wel een leuk idee, dus aan de slag. En hoewel het allemaal nog niet zo loopt als we zelf hoopten, maar daar merkt u als gebruiker niets van, is het geheel nu operationeel.

Klik op het PDF-icoon voor een uitgebreide uitleg:

Het is vooraf een beetje werk en uiteraard is het geheel vrijblijvend om wel of niet mee te doen maar het leek ons een leuke aanvulling.

 

De EC-commissie


 
 
 

Links naar (interessante) websites geplaatst

Zojuist hebben we een aantal links naar (duiven)websites geplaatst. U vindt ze onder het kopje: "Te lezen websites" rechts (bijna) bovenaan op de hoofdpagina. Het is een willekeurige verzameling van weblinks van mensen die nog weleens een mening hebben over de sport en organisatie.

Weet u ook nog wat interessante links, laat het ons dan weten, dan kunnen we de lijst wat uitbreiden. contact@steedsverder.nl

Veel lees plezier gewenst!


 

Waarschuwingen nieuwe artikels

Regelmatig publiceren wij van de website en het bestuur nieuwe artikels. Dit kunnen uitslagen zijn, teletekstnoteringen maar ook belangrijke mededelingen m.b.t. de vluchten of vergaderingen. In ons systeem is een notificatiesysteem ingebouwd. Ieder lid krijgt een bericht op zijn/haar email als er "nieuws" is. Nu is het mogelijk om deze melding uit te zetten. Onder iedere notificatie staat nl: "Uitschrijven". Door hier op te klikken word je uitgeschreven voor ALLE notificaties, dus ook voor de belangrijke. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit te doen maar daarmee loopt u de kans om bepaalde, urgente, info te missen. U bent zelf verantwoordelijk voor deze actie en kunt later niet zeggen "dat wist ik niet!".  Ik heb zojuist alle uitschrijvingen weer gewist maar na deze waarschuwing neem ik aan dat iedereen die zich uitschrijft zich bewust is van de gevolgen. LET OP UW ZAAK!

vr. groet,
Albert