Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

ZoekenWelkom op de website van p.v. Steeds Verder

Hieronder vindt u een aantal volledige artikelen geplaatst onder het kopje "bestuur". Dit zijn stukjes uit de actualiteit of die meteen van belang zijn. Voor de overige informatie zoals uitslagen, standen, prijswinnaars, etc. kiest u de betreffende items uit de verschillende menu's.

Uiteraard is input van uw kant altijd welkom. zie daarvoor het kopje "contact" linksboven in het hoofdmenu.


 

 

Locatie kampioenenhuldiging afdeling 8 GOU

Geschreven door J. Derks

Sportvrienden,

De locatie voor de kampioenenhuldiging afdeling 8 GOU 2019 is gewijzigd. Omdat dit nu foutief in het informatieboekje staat willen wij u doormiddel van dit bericht erop wijzen dat de huldiging van zaterdag 14 december zal plaatsvinden in partycentrum ``De keet van Heerde``. Het adres is: Eperweg 55 in Heerde.

De zaal is open vanaf 14:00 uur. Aanvang 15.00 uur. De kampioenen/betrokkenen zijn per brief geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Afdeling 8 GOU.


 

Brief aan NPO namens alle Afdelingsbesturen

Brief aan NPO namens alle Afdelingsbesturen.

Soest, 20 november 2019

Geacht NPO-bestuur,

Afgelopen week hebben we als gezamenlijke afdelingen een overleg gehad over diverse zaken die ons bezighouden in de duivensport op dit moment. Een van deze zaken is het opnieuw te laat binnenkomen van de stukken voor de Ledenraad van 21 december a.s. Dit terwijl we na onze vergadering van 4 juni jl. duidelijke afspraken hebben gemaakt over het tijdspad. Deze afspraken zijn door een van de afdelingen op 8 september nog een keer per mail bevestigd met daarin ook de opmerking dat wanneer alle stukken niet op tijd binnen zouden zijn, deze onderwerpen niet zouden worden behandeld in de vergadering van 21 december. Aangezien we helemaal nog geen stukken hebben gezien, hebben we tijdens het overleg met de afdelingen unaniem besloten dat de ledenraad op 21 december geen doorgang kan vinden, omdat onze ledenraadplegingen die gepland waren op het overeengekomen tijdspad niet meer op een aanvaardbare wijze kunnen plaatsvinden. Deze raadplegingen achten wij van groot belang om eindelijk te kunnen komen tot breed gedragen besluiten. Wij verzoeken dan ook de Ledenraad te verplaatsen naar medio januari 2020 en ervoor zorg te dragen dat de stukken voor deze Ledenraad uiterlijk 1 december 2019 bij de afdelingen binnen zijn.

Ook zijn er tijdens dit overleg vragen gerezen over diverse zaken waar die voor ons als afdelingsbestuurders zeer onduidelijk zijn. Deze vraagtekens leiden tot grote twijfel bij ons en bij onze achterban of de NPO wel als professionele organisatie fungeert. We verzoeken het NPO-bestuur dan ook binnen 2 weken met de afdelingsbesturen aan tafel te gaan om duidelijkheid te verschaffen over een breed scala aan onderwerpen waar we ons zorgen over maken. Het is geen optie om deze vergadering te houden tijdens de Nationale dagen, aangezien er dan afdelingen verhinderd zijn. Tijdens dit overleg zullen we direct een nieuwe datum vaststellen voor de ledenraad. Graag horen we uiterlijk 27 november welke data voor het NPO bestuur schikken. We zullen dit dan zo snel mogelijk als afdelingen onderling afstemmen.

Hoogachtend,
De afdelingsbesturen van de NPO


 

Links naar (interessante) websites geplaatst

Zojuist hebben we een aantal links naar (duiven)websites geplaatst. U vindt ze onder het kopje: "Te lezen websites" rechts (bijna) bovenaan op de hoofdpagina. Het is een willekeurige verzameling van weblinks van mensen die nog weleens een mening hebben over de sport en organisatie.

Weet u ook nog wat interessante links, laat het ons dan weten, dan kunnen we de lijst wat uitbreiden. contact@steedsverder.nl

Veel lees plezier gewenst!


 

Nieuws van het bestuur oktober 2019

  • Bestuursvergadering

In november zal er een bestuursvergadering plaatsvinden ter voorbereiding op de najaarsvergadering. Mochten er punten, op of aanmerkingen of voorstellen zijn die behandeld moeten worden, meld dit dan middels een mailtje bij het bestuur.

 

  • Verkoop januari

In januari willen we onze jaarlijkse bonnenverkoop weer houden. Wij zouden als bestuur graag zien dat er een commissie wordt samengesteld van 2 of 3 personen die de organisatie van deze verkoop op zich neemt zodat het bestuur hier een beetje mee wordt ontlast. We zien de aanmeldingen graag tegemoet.

 

  • Bezoekers website

Opeens knalden we vorige week door de 300.000 bezoekers heen. Prachtig toch? Dit kan alleen als er steeds maar weer actuele en nuttige informatie geplaatst wordt zodat de mensen ons blijven bezoeken. Mocht u daarom ergens iets tegenkomen wat zeker de moeite waard is om hier te plaatsen, tip ons dan even via: contact@steedsverder.nl


 
 

Waarschuwingen nieuwe artikels

Regelmatig publiceren wij van de website en het bestuur nieuwe artikels. Dit kunnen uitslagen zijn, teletekstnoteringen maar ook belangrijke mededelingen m.b.t. de vluchten of vergaderingen. In ons systeem is een notificatiesysteem ingebouwd. Ieder lid krijgt een bericht op zijn/haar email als er "nieuws" is. Nu is het mogelijk om deze melding uit te zetten. Onder iedere notificatie staat nl: "Uitschrijven". Door hier op te klikken word je uitgeschreven voor ALLE notificaties, dus ook voor de belangrijke. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit te doen maar daarmee loopt u de kans om bepaalde, urgente, info te missen. U bent zelf verantwoordelijk voor deze actie en kunt later niet zeggen "dat wist ik niet!".  Ik heb zojuist alle uitschrijvingen weer gewist maar na deze waarschuwing neem ik aan dat iedereen die zich uitschrijft zich bewust is van de gevolgen. LET OP UW ZAAK!

vr. groet,
Albert