Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

ZoekenWelkom op de website van p.v. Steeds Verder

Hieronder vindt u een aantal volledige artikelen geplaatst onder het kopje "bestuur". Dit zijn stukjes uit de actualiteit of die meteen van belang zijn. Voor de overige informatie zoals uitslagen, standen, prijswinnaars, etc. kiest u de betreffende items uit de verschillende menu's.

Uiteraard is input van uw kant altijd welkom. zie daarvoor het kopje "contact" linksboven in het hoofdmenu.


 

 

Nieuw: Stamkaarten weergeven in meldprogramma

Regelmatig knutselen we wat aan ons meldprogramma. Vanuit de NPO en Compuclub kwam men, met het oog op GPS 2021, tot het plan om aan de hand van het ringnummer van de gemelde duif de stamkaart zichtbaar te maken.
Dit leek ons ook wel een leuk idee, dus aan de slag. En hoewel het allemaal nog niet zo loopt als we zelf hoopten, maar daar merkt u als gebruiker niets van, is het geheel nu operationeel.

Klik op het PDF-icoon voor een uitgebreide uitleg:

Het is vooraf een beetje werk en uiteraard is het geheel vrijblijvend om wel of niet mee te doen maar het leek ons een leuke aanvulling.

 

De EC-commissie


 
 
 
 

Corona periode

Beste leden.

Na een lang voorjaar is het dan eindelijk zover. Onze duiven kunnen worden ingekorfd om gespeeld te worden in groot verband. De Covid-19 werkgroep van de N.P.O heeft enorm veel werk verzet om tot een landelijk goed gekeurd protocol te komen. Dank hiervoor.

 

Vervolgens was het de beurt aan de afdelingen en de verenigingen. De afgelopen twee weken is er veel werk verzet om te zorgen dat de duiven ingekorfd kunnen worden. Het afdelingsbestuur heeft er voor gezorgd dat er een vliegprogramma is ontwikkeld, doordat de grenzen van België en Frankrijk nog dicht zitten is er uitgeweken naar Duitsland. Hierbij hebben ze wel zoveel mogelijk geprobeerd de zuidelijke lijn aan te houden.Ook de verantwoording van controle op het protocol ligt bij de afdelingen. Voor de verenigingen is er een checklist ontwikkeld met daarin de punten waaraan voldaan moet worden voordat er mag worden ingekorfd. Afgelopen zaterdag is er controle geweest van het afdelingsbestuur bij ons clubgebouw. Deze controle was positief en dus is ons clubgebouw goedgekeurd.Ook het afdelingsbestuur willen we bedanken voor de vele vrije uren die zij hebben moeten inzetten om in deze korte periode alles netjes op de rit te krijgen.

 

Als bestuur zijnde hebben we de leden zo goed mogelijk geïnformeerd over wat er allemaal speelde. Er kwam ( en dat gebeurt nog steeds ) elke dag veel nieuwe informatie naar buiten die weer verspreid moest worden.Ook waren er nog een aantal leden die nog een hok en entlijst controle moesten laten uitvoeren, het was erg fijn om te merken dat die leden zich afgelopen donderdag netjes aan de geldende protocollen hielden en dat de bestuursleden op korte termijn tijd vrij konden maken om de zaken op orde te brengen.Binnen het gebouw hebben we een aantal aanpassingen gedaan om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen en er zijn op een aantal plaatsen in het gebouw ontsmettende middelen geplaatst. Buiten heeft Stefan de boel weer netjes gemaakt en Cor heeft het aangepaste werkschema verzorgt. Allen bedankt!

 

Sven van Brummen.

Voorzitter.

Nieuws van het bestuur Corona update 12-5

Beste Leden,

Hierbij weer nieuwe informatie omtrent het inkorven ten tijde van corona.

 Op dit moment gebeurt er op de achtergrond erg veel om te zorgen dat de leden met de duiven kunnen gaan vliegen. Om volgens de protocollen te kunnen werken moeten we nog het één en ander aanpassen aan het inkorflokaal maar dit is vrij eenvoudig te realiseren omdat we een groot lokaal hebben.

Alvorens we kunnen gaan inkorven en vliegen met de duiven moet het lokaal gecontroleerd worden door het afdelingsbestuur. Deze controle vind plaats tussen vrijdag 15-5 en maandag 18- Het bestuur zal zorgen dat de zaken in orde zijn.

Vandaag is het voorlopige vliegprogramma naar buiten gebracht. Het vliegprogramma is te vinden op www.afdeling8gou.nl . De eerste vlucht wordt in ingekorfd op 22 mei 2020.

Ook het inkorven en het uitlezen van de klokken gaat volgens het protocol. In het protocol staat een schema beschreven zodat niet iedereen tegelijk naar het gebouw komt. Dat schema kunnen we pas invullen als we weten hoeveel personen er inkorven en hoeveel duiven die personen willen inkorven. Ook weten we nog niet of de duiven gehaald worden of dat ze moeten worden aangeleverd.

Meer informatie hierover en hoe we dit precies gaan invullen in onze vereniging komt begin volgende week.** Er bestaat een kans dat we als bestuur vragen om alleen vrachtduiven in  te korven. Hierbij hoeven duiven niet over de klok en hoeven de klokken dus ook niet te worden uitgelezen.**

Vrachtduiven:

De werkgroep Covid-19 heeft gisteren het volgende gepubliceerd.

Een vraag die een aantal keren is gesteld hoe kunnen we omgaan met het inkorven van vrachtduiven. We vinden dit een goed idee in de huidige omstandigheden en willen dit dan ook onder een aantal voorwaarden toestaan;

 • Het inmanden van vrachtduiven vindt niet gelijktijdig plaats met de andere inkorfactiviteiten, anders ontstaat het risico op te grote samenkomsten;
 • Het is een vrije keuze van de liefhebber vrachtduiven in te korven, maar geldt dan ook voor alle duiven van die liefhebber. Anders zijn het duiven die over de antenne gaan.
 • De hygiënemaatregelen zijn hetzelfde als bij het reguliere inkorven;
 • Tijdens het inkorven van vrachtduiven hanteren alle betrokkenen 1,5 meter afstand;
 • Bij het inkorven van vrachtduiven is de toezichthouder altijd aanwezig;
 • Een liefhebber mag de duiven indien gewenst zelf inkorven, maar het maximum van 3 personen binnen het gebouw blijft van kracht;
 • Verenigingen die dit op een praktische manier buiten hun verenigingsgebouw in kunnen richten mogen dit doen.

Slot.

Tot slot wensen we diegene die familie, vrienden of bekenden zijn verloren in deze tijd veel sterkte toe.

Blijf gezond.

 

Namens het bestuur.

Sven van Brummen

Nieuws van het bestuur 9-5-2020 *Corona Update*

Beste leden,

 Zoals sommigen van jullie al gelezen hebben in de laatste “op de hoogte” is er toestemming om vanaf 11 mei 2020 duiven te gaan lossen in groot verband. In de berichtgeving hieronder hebben we een aantal stukken tekst gekopieerd  die voor ons als vereniging en liefhebbers relevant zijn.

 De organisatie van de vluchten komt in handen van de afdelingen. Omdat er geen competitie vervlogen mag worden vervalt dus ook het nationaal vliegprogramma. Wel moeten de duiven worden geregistreerd, dus in de klok worden gezet. Dit in verband met het vervoer en zoals de N.P.O. het zegt : we registreren de aankomsten en daarmee het vlucht verloop, maar we houden geen competitie. Met andere woorden er mag een aankomstlijst van iedere vlucht opgemaakt worden, maar er worden geen punten verdiend en er worden geen kampioenschappen berekend.

 Het is aan de afdelingen om een plan op te stellen met daarin een vliegprogramma en hoe te controleren op naleving van het protocol voor verenigingen. Het is iedere afdeling zijn eigen verantwoording en het kan dus betekenen dat de ene afdeling eerder start dan een andere.

 Het is voor ons als vereniging dus afwachten totdat de afdeling de hele zaak op de rit heeft. Tot die tijd mogen we als liefhebbers zelf onze duiven binnen Nederland gewoon africhten.

 Als bestuur houden we de zaken nauwlettend in de gaten en zullen we zo snel mogelijk de zaken die aangepast moeten worden binnen het verenigingsgebouw uitvoeren. Verdere informatie over het protocol binnen de vereniging volgt in de komende week. Meer informatie is te vinden op de website van de N.P.O. www.duivensportbond.nl/corona

Op onze website www.steedsverder.nl heeft Albert het filmpje geplaatst dat gemaakt is om te laten zien hoe het protocol in zijn werk gaat.

 

Willen de liefhebbers die de hok en entlijsten nog niet hebben ingeleverd en of de duiven nog niet hebben toegewezen even een mailtje sturen naar Sven van Brummen?

 

Namens het bestuur.

 

De volgende informatie komt rechtstreeks uit “op de hoogte” van 8 mei 2020.

 Goed nieuws
We hebben ons als werkgroep de afgelopen weken grondig voorbereid middels het maken van een protocol, overleg gevoerd met overheden (Veiligheidsregio’s en Ministerie LNV) en instructies voor leden, verenigingen en afdelingen uitgewerkt. Dit alles met als uitgangspunt: willen we met duiven kunnen vliegen, dan moeten wij ons aanpassen aan de regels van de overheid en niet andersom! Nu kunnen we de vruchten plukken van dit voorwerk. Ons protocol werd ingediend en beoordeeld door de overheden.
 

Het resultaat is:
We hebben als duivenliefhebbers nu zicht op het starten met de vluchten vanaf 11 mei.

 Dit betekend niet dat er 11 mei een vlucht wordt georganiseerd. Dit betekend enkel dat de weg vrij is vanaf deze datum vluchten te gaan organiseren.

Om te kunnen gaan vliegen zijn er een 3-tal hoofdregels afgesproken.

 1. De coördinatie moet in handen zijn van de landelijke bond, de NPO.
 2. Alle deelnemers houden zich aan het protocol voor inkorven zoals dat is goedgekeurd.
 3. We organiseren vluchten voor onze duiven, we houden zelf geen competitie.

Net als binnen heel veel andere sectoren is de ruimte om weer open te kunnen dus heel erg afhankelijk van onze discipline om dit op de juiste manier samen te doen. We gaan er als werkgroep vanuit dat deze spelregels het hele seizoen nog impact zullen hebben. Omdat België en Frankrijk op dit moment nog geen verruiming hebben gekregen om de grenzen op te stellen, zal er vooral gekeken moeten worden naar losplaatsen in Nederland en Duitsland, waarbij de verwachting is dat dit de gehele komende maand het geval zal zijn. We onderhouden uiteraard intensief contact met de betrokken landen en zodra we zicht hebben op meer ruimte dan worden de afdelingen direct geïnformeerd. Het is wel zaak om er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat we voor langere tijd vanuit een andere richting moeten vliegen dan we gewend zijn.

 • Vanaf 11 mei 2020 kunnen afdelingen toestemming vragen aan de NPO om weer te starten met vliegen. Hiervoor levert de afdeling een concreet plan van aanpak in die door de Covid-19 werkgroep wordt beoordeeld. Alleen bij goedkeuring krijgt de afdeling een lossingsvergunning.
 • Verenigingen moeten zich houden aan de voorschriften van de eigen afdeling en tekenen de checklist die de afdeling tijdens de controle gebruikt. Ze moeten de afdeling kunnen tonen dat ze alles op orde hebben om volgens het protocol te werken.  
 • Samen met het protocol heeft de vereniging hiermee voldoende handvaten om dit te kunnen organiseren.
 • Liefhebbers hebben samen de verantwoordelijkheid om het vliegen mogelijk te maken. Wie zich niet aan de regels houdt kan niet inkorven. Als door het gedrag van één of meerdere liefhebbers de vereniging niet aan de eisen kan voldoen, dan heeft de hele vereniging geen toestemming meer om in te korven. Spreek elkaar daarom er op aan om volgens de regels te werken.

Dit is de stand van zaken op 8 mei 2020. Wij zullen ook met de route die het kabinet heeft uitgezet naar 1 juni, 1 juli en 1 september de mogelijkheden benutten voor de volgende stappen voor de duivensport in Nederland in deze tijden. Daarover zullen wij informeren zodra daarover nieuws te melden valt. Ondertussen zullen wij ook de secties Dagfond en Marathon en het Platform Transport vragen naar hun visie op mogelijke scenarios.
 
Samen doen
We sluiten graag af met de woorden van Minister-President Rutte: “We moeten het samen blijven doen… er is maatwerk nodig … en het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal.” We blijven hierbij op jullie support rekenen want “alleen samen krijgen we corona onder controle”.
 
Namens de Covid-19 werkgroep


Zo moet het straks

Het filmpje van de NPO zoals het inkorven straks gaat:


André van Duin Show

Het blijft leuk: 


Mochten de vluchten weer beginnen ......

......... Dan is het misschien handig dat alle leden ZELF de klokken thuis instellen. Dus zowel de poultjes als de getekende duiven vooraf ingeven. Dit is dan tevens een mooi moment om dit voor de toekomst bij de liefhebber zelf neer te leggen. Moeilijk is het niet, het is meer een kwestie van "willen".

Rechts bij "DOCUMENTEN" staat kort en bondig uitgelegd hoe simpel het bij TauRis werkt. Klik op onderstaande pdf-icoontje om het geheugen even op te frissen (voor de TauRis-gebruikers) Unikon zal vergelijkbaar werken, die uitleg zal vast en zeker ergens op het internet te vinden zijn of misschien kan iemand van de huidige Unikon-gebruikers een beknopt stappenplan maken zodat we ook dat kunnen plaatsen. (mail: contact@steedsverder.nl )

Klik op onderstaande pdf-icoontje om het geheugen even op te frissen (voor de TauRis-gebruikers) 

Nieuws van het bestuur 26-4-20

Beste leden,

Misschien berichten ten overvloede in deze bizarre tijden maar normaal zou ik een voorwoord typen in het attractieboekje. Gezien de situatie en de onzekere berichten hebben we dit boekje nog niet ontwikkeld. Toch vind ik dat het tijd word om iets op papier te zetten. 

Het voorjaar is in volle gang, bomen en struiken kleuren in snel tempo groen en de temperaturen zijn aangenaam te noemen. Toch zitten de meeste mensen in een groot deel van de wereld noodgedwongen binnen. De Covid-19 crisis raakt ons allemaal.

Iedereen die zelf of familie / bekenden in zijn of haar omgeving heeft die getroffen zijn door het virus willen we enorm veel sterkte wensen. Het is erg moeilijk om elkaar niet eens een knuffel te kunnen geven op momenten dat het soms zo hard nodig is.

Door de regels die de regering heeft opgelegd is het ook nog steeds niet mogelijk om met onze geliefde sport te starten. De gezondheid van onze leden en medemensen staat natuurlijk voorop. Aan mijzelf merk ik dat het aan alle kanten kriebelt, de jongen zijn zover dat ze los kunnen en met de oosten wind van de afgelopen weken zouden we interessante concoursen hebben vervlogen.

Inmiddels is er ook eindelijk wat berichtgeving vanuit het N.P.O. zoals jullie misschien gelezen hebben in de laatste “ op de hoogte”. Er ligt een concept protocol die komende weken verder uitgewerkt zal worden tot een definitief protocol. Middels dit protocol zou het mogelijk moeten zijn dit jaar, als het zover komt, nog te kunnen gaan vliegen. Het vraagt wel aanpassingsvermogen van ons als duivenliefhebbers maar ik weet zeker dat wij dit binnen onze vereniging kunnen realiseren. Mochten jullie het protocol nog niet gelezen hebben dan is deze te vinden op www.duivensportbond.nl onder het kopje nieuws en dan de laatste “op de hoogte”. Let wel, dit is dus een concept protocol en nog niet definitief.

Tot slot wens ik een ieder alle gezondheid toe en hoop ik dat we straks, als deze crisis voorbij is weer in goede gezondheid een biertje kunnen drinken aan de bar en lekker kunnen ouwehoeren over onze duiven en andere zaken.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kan er natuurlijk altijd contact opgenomen worden met een van ons.

Tot die tijd, blijf gezond en geniet van elkaar.

Namens het bestuur,

Sven van Brummen
Cor Wenink
Annet Jutten
Stefan Jansen


 

Peter Voskamp op YouTube (Pigeon Pixels)

Dat onze oud-clubgenoot Peter Voskamp een mooi seizoen achter de rug heeft weet (bijna) iedereen. Nu staat er op Youtube een leuk filmpje van hem gemaakt door Pigeon Pixels:Kort verslag afdelingsvergadering

Beste Leden,

 

Stefan Jansen en ik (Sven van Brummen) zijn afgelopen vrijdag naar de afdelingsvergadering geweest.

 

Hierbij een klein verslagje van deze vergadering middels een aantal punten.,

De rest van de punten zullen jullie kunnen lezen in de notulen.

 

 

 • Bestuurs en kiesman verkiezingen.

Alle her en verkiesbare bestuurders zijn herkozen

 • Contributie verhoging.

De eerder aangekondigde contributie verhoging van € 5,- word doorgevoerd.

 • Vrachtprijs

De vrachtprijs voor de africhtingen word met € 0.02 verhoogt.

 • Lossingscommissie
 1. Lokhorst is toegetreden tot de lossingscommissie
 • Opheffen regio`s

Gelden van de vroegere regio`s zouden zijn terugbetaald. Echter is hier geen spoor van te vinden. Ook is niet duidelijk om welk bedrag het gaat. Hier is inmiddels mail contact over

 • Positie duiven in de wagen / temperatuursverschil

Ik heb in de vergadering gevraagd of het mogelijk is dat, als de oude wagen word gebruikt de plekken voorste boven in en achterste onderin leeg gelaten konden worden. Het bestuur gaf daarop het antwoord dat de problemen ontstonden bij 31 duiven in de mand en dat bij de monitoring van 27 duiven in de mand dit probleem veel kleiner tot niets was. Omdat we dit seizoen standaard met 27 duiven in de mand gaan vliegen heb ik het hierbij gelaten.

 • NPO agenda

Het afdelingsbestuur heeft aangegeven haar uiterste best te gaan doen om te zorgen dat de bestuursverkiezing plaatsvind NA dat het ontslag van de voorzitter is behandeld.

Ook zijn er onduidelijkheden over de financiële stukken van het NPO. De penningmeester van onze afdeling wil daarom geen decharge verlenen voordat hij hier een duidelijke heldere en acceptabele toelichting op heeft gehad.

Er is een hitteprotocol geschreven door de NPO waarin is opgenomen dat, mocht er ergens onderweg de temperatuur boven de 25 graden Celsius komen  er nog máár 23 duiven in de mand mogen. Echter, dit is gebaseerd op de gedateerde wagens die nog rijden bij andere afdelingen waarbij de manden nog direct op elkaar gestapeld staan. Onze afdeling wil een uitzondering op de regel aangezien onze wagens zijn aangepast in de loop der jaren en er ruimte tussen de manden in de wagen zit.

Met 23 duiven in de mand bij 25 graden zullen er hoogstwaarschijnlijk capacititeids problemen ontstaan.  

 

 

Namens het bestuur.

Aanleveren digitale lijst voor bijwerken klok

Beste leden,

Maandag 9 en 16 maart worden de hok- en entlijsten gecontroleerd. Ook worden dan de klokken bijgewerkt. Niet meer aanwezige duiven eruit, jonge duiven het juiste geslacht toewijzen en nog niet ingevoerde duiven invoeren. Al met al een klap werk voor de diverse commissie.

Nu kunnen we het werk van de EC-commissie flink verlichten door vanuit Compustam, wie heeft dat niet?, een bestandje aan te leveren waar alle vliegduiven goed in staan.

Dit gaat als volgt:

1. Open Compustam
2. Ga naar DUIVEN en dan naar HOKLIJST
3. Stel dit zo in, via instellingen bovenaan, dat alleen de vliegduiven op deze hoklijst komen.
4. Nadat u dat gedaan heeft kiest u rechtsboven voor "exporteren".
5. Sla het bestandje met de naam "Hoklst.udp" op op uw PC. Kijk goed waar het wordt neergezet.
6. Evt. kunt u de naam aanpassen, b.v. door uw lidnummer toe te voegen: "Hoklst-0000-0000.udp"
7. Nu mailt u dit bestandje voor maandagavond naar rekenaar@steedsverder.nl of u neemt het mee op een sticky.
8. De commissie kan nu met 2 drukken op de knoppen de overbodige duiven wissen en de aanwezig duiven goed in uw klokje zetten zonder alles te moeten intypen.   "gemak dient de mens"!! (en fouten uitgesloten)

SUCCES
Commissie Elektronisch Constateren


Voorkomen verliezen jonge duiven Brabant

d Schaerlaeckens heeft op zijn website een mooi stuk staan over een initiatief van Rayon 4 van Noord-Brabant. Daar proberen ze de problemen met de jonge duiven, grote verliezen, aan te pakken door te kijken hoe anderen (b.v. Zuid Holland) het doen die veel minder verliezen kennen.

U vindt dat artikel onder deze link: 

http://www.schaerlaeckens-logbook.nl/articles/nederlands/Artikelen2020/lovenswaardig-inititatief-22-01-2020/


 

Links naar (interessante) websites geplaatst

Zojuist hebben we een aantal links naar (duiven)websites geplaatst. U vindt ze onder het kopje: "Te lezen websites" rechts (bijna) bovenaan op de hoofdpagina. Het is een willekeurige verzameling van weblinks van mensen die nog weleens een mening hebben over de sport en organisatie.

Weet u ook nog wat interessante links, laat het ons dan weten, dan kunnen we de lijst wat uitbreiden. contact@steedsverder.nl

Veel lees plezier gewenst!


 

Waarschuwingen nieuwe artikels

Regelmatig publiceren wij van de website en het bestuur nieuwe artikels. Dit kunnen uitslagen zijn, teletekstnoteringen maar ook belangrijke mededelingen m.b.t. de vluchten of vergaderingen. In ons systeem is een notificatiesysteem ingebouwd. Ieder lid krijgt een bericht op zijn/haar email als er "nieuws" is. Nu is het mogelijk om deze melding uit te zetten. Onder iedere notificatie staat nl: "Uitschrijven". Door hier op te klikken word je uitgeschreven voor ALLE notificaties, dus ook voor de belangrijke. Uiteraard staat het iedereen vrij om dit te doen maar daarmee loopt u de kans om bepaalde, urgente, info te missen. U bent zelf verantwoordelijk voor deze actie en kunt later niet zeggen "dat wist ik niet!".  Ik heb zojuist alle uitschrijvingen weer gewist maar na deze waarschuwing neem ik aan dat iedereen die zich uitschrijft zich bewust is van de gevolgen. LET OP UW ZAAK!

vr. groet,
Albert


 

Bezoekers

vandaag 90

gisteren 102

deze week 192

deze maand 3165

totaal 317112

Reactie's

 • Mochten de vluchten weer beginnen ......
  Albert Hendriksen 02.05-21:48
  Laat maar horen wat jullie ...

  Lees meer ...