Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Voorster Nieuws 14-09-2022

Vliegseizoen ten einde
Freek Wagenaar wint laatste vluchten

TWELLO-De laatste 2 vluchten van seizoen 2022 stonden voor afgelopen zaterdag op de rol. De jonge duiven gingen voor een sectorale lossing naar Troyes terwijl de duiven van de natour richting Dizy le Gros gingen. De weersomstandigheden waren zaterdag echter van dien aard dat er niet verantwoord gelost kon worden. Besloten werd om de duiven dichterbij te brengen in de hoop dat er zondag wel tijdig gelost kon worden. Uitstel naar zondag derhalve.

Het weer
Zondagmorgen was het overal nog heel mistig wat de kans op een tijdige lossing vrijwel nihil maakte. De jonge duiven stonden ondertussen in Nanteuil en de natour in Niergnies. Vanuit het zuiden werd het weer beter zodat er besloten werd om de jonge duiven om 12.20 uur in Nanteuil te lossen en de duiven voor de natour nóg een keer te verplaatsen. Dit omdat er anders te lang gewacht moest worden en de lossing te laat zou plaatsvinden.

Nanteuil (jong)
Voor de laatste vlucht van de jonge duiven werden er door nog slechts 3 deelnemers nog maar 31 duiven aan de start gebracht. Vanwege de geringe deelname kon er niet in Twello ingekorfd worden en zochten de liefhebbers hun heil bij andere clubs in de omgeving.
Freek Wagenaar, Patricia en Henry Oosterboer en Rein Evers waren de stugge volhouders die ook allemaal na rato van deelname hun prijsjes pakten. De overwinning ging naar Freek met, zoals vaker de afgelopen weken, Patricia en Henry in zijn kielzog. Rein pakt met 5 duifjes mee keurig de plaatsen 4 en 5. Bij Freek, die alleen met jonge duiven speelt, gaan de toppers naar het kweekhok om volgend jaar voor nazaten te zorgen. Bij Patricia en Henry gaan de jonge duiven naar compagnon John Romein, waarmee ze nauw samenwerken en Rein heeft er zelf voor volgend jaar een aantal prima opgeleide jonge duiven bij.

Moeskroen/Menen
Na 2 verplaatsingen kwamen de duiven voor de natour uiteindelijk in Moeskroen/Menen (B) terecht alwaar ze om 14.30 gelost konden worden voor een vlucht van ongeveer 260 km.
Zes deelnemers brachten 53 duiven aan de start, erg minimaal allemaal zo op het eind. Velen waren er wel klaar mee. De duiven ruien volop  en de weersvooruitzichten maakten het besluit om niet meer mee te doen een stuk makkelijker.
Ook vanuit België kwam de eerste melding vanuit Gietelo bij Freek Wagenaar vandaan. Bij hem arriveerden de prima in het ritme zittende jonge duiven, op de natour mogen jong en oud meedoen, met grote regelmaat. Bij anderen ging het wat stroever. In de top tien zien we naast Freek, ook nog Steffan Willems en Went vd Steeg (60% prijs). Spekkoper op deze vlucht is Rein Evers, met 1 duif mee en 1 prijs scoort hij de volle 100%. Op zich ook leuk om met een klein aantal duiven de grotere inkorvers “dwars” te zitten.

Nu is het tijd om zowel op eigen hok, als in de club, om het seizoen te evalueren. Waar zijn er foutjes gemaakt en wat kan beter. Moet er versterking komen, moet er geïnvesteerd worden in andere soorten duiven, misschien een samenwerking met andere clubgenoten? Waar ging het mis en waar ging het goed? Duivensport houdt je 24/7 bezig, de prijzen van komend seizoen worden in de winter verdiend.

Top 10 Nanteuil: 1,3,9,10. Freek Wagenaar, 2,6,7,8. Patricia en Henry Oosterboer, 4,5. Rein Evers

Top 10 Moeskroen/Menen: 1,2,3,4,6,8,9,10. Freek Wagenaar, 5. Went vd Steeg, 7. Steffan Willems