Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Voorster Nieuws 15-09-2021

Vliegseizoen ten einde
Dubbelslag Freek Wagenaar

Twello-Afgelopen zaterdag stonden de laatste 2 vluchten van seizoen 2021 geprogrammeerd. De jonge duiven sloten af met de sectorale vlucht vanuit Sens (490 km) en de duiven voor de natour werden vrijdagavond ingezet voor de afsluitende race vanuit Morlincourt (368 km).

Sens
Lopende het seizoen haakten er steeds meer deelnemers aan de vluchten voor de jonge duiven af. Bij veel liefhebbers vallen de duiven in de rui, anderen schakelen over naar de natour en sommigen vinden een opleiding tot 300 km. voldoende voor volgend jaar.
Freek Wagenaar is de specialist binnen Steeds Verder en speelt alleen met jonge duiven. Voor hem is een seizoen dus altijd al relatief kort en hij wil dus geen vlucht missen. Daarom toog hij als enige deelnemer van Steeds Verder richting Zutphen om daar in te korven. Spanning over wie de wedstrijd zou winnen was er dus niet. Freek had 20 duiven ingezet, die keurig huiswaarts kwamen. Een echte uitschieter bleef echter achterwege. Daarmee is zijn seizoen voorbij, kan er geëvalueerd worden en kunnen er plannen voor volgend seizoen gesmeed worden.

Morlincourt
Ook voor Morlincourt, laatste natourvlucht, was het schrapen om de benodigde 5 deelnemers aan de start te krijgen. Ook hier bij de meeste liefhebbers ruiende duiven en geen belangen meer voor de kampioenschappen. Uiteindelijk kwamen er nog 83 duiven aan de start, ingezet door precies 5 liefhebbers.
Met een lekker zuidwestenwindje op de staart werden er hoge snelheden verwacht. Wel was er sprake van de nodige bewolking maar met een goede start, op de losplaats was het prima weer, en de wind er achter lopen dit soort vluchten altijd goed af.
Freek Wagenaar had niet alle jonge duiven op Sens gezet en kwam met een mooie ploeg van 45 duiven aan de start. Daarmee was hij meteen de grote favoriet want bij de overige deelnemers was het zoeken om nog een enkel duifje te vinden dat nog een mooie neststand had en nog goed in de veren zat. Op een gegeven moment zijn de jonkies, die de motivatie zijn voor een snelle vlucht naar huis, te groot en denken de oude duiven aan het bouwen van een nieuw nest. Dan worden duiven die de week ervoor nog als een speer naar huis vlogen opeens gewone mee-vliegers. Bij diverse liefhebbers was dit fenomeen zichtbaar. Freek kreeg ze nog goed thuis en ook bij Bram Scherpenzeel waren er nog een paar die er goed aan trokken. Door Albert Hendriksen, Stefan Jansen en Jan Ketelaar werden geen volle zalen meer getrokken. Hier en daar een staartprijsje was hun deel.

Het officiële vliegseizoen zit er op, het tweede opeenvolgende in corona-tijd. Het waren vreemde seizoenen waarin er in het clubgebouw weinig contact was onderling. Ook waren er strenge regels waaraan de clubs zich dienden te houden. Sommige aanpassingen bleken zelfs verbeteringen en zullen ook voor de toekomst in stand gehouden worden. Vanaf komende zaterdag worden er nog een aantal africhtingsvluchten vanuit Twello georganiseerd. Dan zullen er nog een aantal vergaderingen zijn en misschien nog een aangepaste feestavond met prijsuitreiking en dan is het alweer 2022 en staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Zo vliegt de tijd.

Top 5 Sens: 1,2,3,4,5. Freek Wagenaar

Top 10 Morlincourt: 1,2,3,4,5,8,9,10 Freek Wagenaar, 6,7. Bram Scherpenzeel