Opgave nieuwsbrief

Geef u hier
op voor de
Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Voorster Nieuws 25-07-2012

Vroege Vogels Ontbijt zeer geslaagd
Vluchten voor jonge duiven begonnen

TWELLO-Het seizoen van de duivensporters raast met onverminderde snelheid verder. Vorige week hebt u ons verslag moeten missen omdat de (eerste) vlucht voor de jonge duiven vanwege het slechte weer werd afgelast en omdat de overnachtduiven pas op zondag gelost konden worden omdat dat in Frankrijk op 14 juli (nationale feestdag) niet mag. Deze week dus een verslagje van de vlucht vanuit Orange (940 km) van vorige week en van de vluchten voor de jonge duiven vanuit Meer (125 km) en  de dagfondvlucht vanuit Tours (665 km) deze week. Tevens vond afgelopen zondagmorgen de derde editie van het goed bezochte Vroege Vogels Ontbijt plaats.

 

Orange
De lossing van deze vlucht stond voor vrijdag op het programma. Vanwege het slechte weer was dit niet mogelijk, het gevolg was dat de duiven tot zondag moesten blijven zitten omdat er in Frankrijk niet op de nationale feestdag (14 juli) gelost mag worden..... Her en der in de afdeling wisten wat duiven al op zondagavond de thuishaven te bereiken. In Twello moesten we echter wachten tot de vroege maandagochtend. Het was Annet Jutten, zij klokte om 8 minuten voor 7, die andermaal liet zien dat zij duiven op de hokken heeft die deze afstanden in bijna één ruk kunnen afleggen. Gerrit en John Nieuwenhuis worden keurig tweede en Frits en Sven van Brummen completeren het erepodium met weer een 100% score; 2 mee, 2 prijs!!

Top 10 Orange: 1,8. Annet Jutten, 2,4,5. Gerrit en John Nieuwenhuis, 310. Frits en Sven v. Brummen, 6. Cor Wenink, 7. Jan Ketelaar, 9. Went v.d. Steeg

Meer
Afgelopen zaterdag werd er dan afgetrapt voor de vluchten met de jonge duiven. Altijd weer een heikel moment in het leven van de duivensporters. De jonge duiven zijn uiteraard zeer onervaren en zijn gebaat bij goede omstandigheden op de eerste paar vluchtjes. Ook de vooropleiding die door de liefhebber zelf verzorgd wordt is van essentieel belang: zijn de duifjes goed gewend aan het verblijf in de manden, kunnen ze drinken door de speciale gootjes.. allemaal zaken die de liefhebber vooraf zelf kan oefenen. Een aantal liefhebbers geldt als specialist binnen de club. Eén daarvan is Freek Wagenaar die vanwege zijn allergie alleen speelt met de jonge duiven. Voordeel is dat hij zich volledig kan focussen en dat hij bij aanvang van de jonge duivenvluchten nog zeer gretig is, voor hem begint dan nl. het seizoen pas. Freek scoorde een dubbele overwinning, beide duifjes gekweekt op het gezamenlijke kweekhok bij en door clubgenoot Albert Hendriksen. Jan de Ruiter wordt keurig derde en Joke en Martin Geven, die na allerlei tegenslagen weer aan het bouwen zijn aan een nieuwe ploeg oude vliegduiven, zien hun eerste duifje als vierde geklasseerd.
Bij een aantal liefhebbers kwamen de duiven vlot naar huis, bij anderen was het wat minder en ontbraken er ’s avonds nog wat op het appél. Gelukkig was het de afgelopen dagen goed weer en zijn er nog vele jonge duiven thuis geraakt!

Top 10 A-Klasse Meer: 1,2,5,6,7. Freek Wagenaar, 3,10. Jan de Ruiter, 4,8,9. Joke en Martin Geven 
Top 10 B-Klasse Meer: 1,4,6,7,9. Went v.d. Steeg, 2,3,5. Hans Boveree, 10 Jan Aalpoel

Tours
De laatste dagfondvlucht stond gepland vanuit Tours. Een station dat de laatste jaren niet meer werd gebruikt maar wat bij de wat oudere liefhebbers nog oude herinneringen ophaalde. Door 9 liefhebbers werden 83 duiven ingezet op de laatste vlucht voor dit seizoen in deze discipline. Bram Scherpenzeel plukt voor de tweede keer dit seizoen de vruchten van zijn specialisatie in dit onderdeel. Een fraaie overwinning en een prima serie (kop) duiven vormen voor hem een afsluiting waarmee hij tevreden kan zijn. Jan de Ruiter volgt hem op de hielen. Jan wil zich ook wat meer gaan toeleggen op deze vluchten en blijkt het spelletje al aardig in de smiezen te hebben getuige de plaatsen 2 en 3. Het werd een fraaie eerlijke vlucht met een relatief snel verloop, een fraaie afsluiter derhalve.

Top 10 Tours: 1,4,5,8. Bram Scherpenzeel, 2,3,7. Jan de Ruiter, 6. Frits en Sven van Brummen, 10. Henk Blankestijn

Vroege Vogels Ontbijt
Afgelopen zondagmorgen vond in de vorm van een gezamenlijk ontbijt (aanvang 07.30 uur!) in het clubgebouw van p.v. Steeds Verder de prijsuitreiking van de derbyvlucht jonge duiven vanuit Meer plaats. Voor de derde keer in successie vond de happening plaats en het was wederom een geslaagd evenement. De organisatie was om half zeven al paraat om de tafels te dekken en alles in gereedheid te brengen voor de ong. 40 deelnemers aan dit gebeuren. De eerste deelnemers meldden zich al om 7 uur aan de deur, ze hadden óf grote trek óf zich een half uurtje verkeken... Een aantal oud leden was ingegaan op de uitnodiging van het bestuur om ook deel te nemen aan het ontbijt. Onder het genot van een rijkelijk gevulde broodtafel werden er dan ook talloze herinneringen opgehaald. Uiteraard werd er niet alleen over het verleden gesproken. Ook moesten de prijzen van de derby-vlucht worden uitgereikt. Winnaars van deze editie werden, evenals vorig jaar, Joke en Martin Geven. Joke kon de met moeite teruggevonden wisselbeker dus zo weer meenemen naar de Bloemenksweg om deze op hetzelfde plekje weer op te bergen. Dat scheelt weer veel zoekwerk voor volgend jaar. Het was een zeer geslaagde gezellige morgen, die ook voor volgend jaar alweer is vastgelegd!!

Prijswinnaars Derbyvlucht: Joke en Martin Geven, Hans Boveree, Freek Wagenaar, Went v.d. Steeg, Jan de Ruiter, Jan Aalpoel, Henk Blankestijn, Jan en Arno Gr. Koerkamp, Frits en Sven van Brummen, Hillie Romein, Jan Ketelaar en Max Slinkman