Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Commissie jonge duiven en enquête

Commissie jonge duiven en enquête

Zoals jullie waarschijnlijk weten is er een commissie in het leven
geroepen door de GOU die zich gaat buigen over de grote verliezen met
jonge duiven. Jan de Ruiter en ondergetekende hebben zich vanuit onze
vereniging opgegeven. Die commissie is inmiddels opgesplitst in drie
subgroepen met aparte thema's. Per subgroep zijn er ongeveer 7
liefhebbers die uit verschillende regio's komen. Per subgroep is er
tevens een bestuurder van de afdeling toegevoegd en een "aanvoerder"
benoemd. Jan zit in subgroep 1 en Freek in subgroep 3.

Vanuit subgroep 3 verspreidde ik onlangs enquêteformulieren die op de
"afrekenavond" werden verspreid. Twaalf SVT- liefhebbers retourneerden
hun ingevulde formulier. Alle commissieleden gaan die enquête uitvoeren
in hun vereniging. Het gaat om steekproeven van ongeveer 10 formulieren
per deelnemende vereniging uit de vier regio's. Als de antwoorden zijn
verwerkt, ontstaat er een beeld en zgn. "0-meting". Hoe is de situatie
in 2016 en hoe is het over 3 jaar.  Ik kan me voorstellen, dat je als
liefhebber benieuwd bent hoe onze vereniging de enquete heeft ingevuld.

Zonder op details in te gaan, krijg je wel een beeld van de situatie in
onze club. Van alle gekweekte jongen voor eigen gebruik gaat bij Steeds
Verder 60 tot 70 % verloren. Sommige duiven worden bij huis verspeeld.
Er sterven duiven door bijvoorbeeld coli en er vallen
roofvogelslachtoffers. Ook bij het africhten gaan er duiven verloren en
vervolgens zijn de prijsvluchten de scherprechters.

Duivensport is een selectiesport. We proberen bruikbare duiven te kweken
en hopen stiekem op een "Viktor", "Eline" of "Messi". Wist U dat veel
tophokken in Nederland alleen uit hun allerbeste duiven kweken voor
zichzelf?  Zelfs dan kweken ze heel veel "uitval". Lukraak kweken uit
alles wat vleugels heeft is net als het kopen van een staatslot. Besef
dat sommige duiven alleen maar "wegvliegers" op de wereld zetten. Jongen
die te weinig "kompas" hebben, te weinig honkvast of karakterloos zijn,
of onvoldoende natuurlijke weerstand hebben. Dat was even een
persoonlijke noot, overigens.

De eerste jonge duivenvlucht was een ouderwetse rampvlucht voor deze
contreien. Meerdere liefhebbers waren na "Breda" uitgekleed en wachten
tot de dag van vandaag op hun eerste thuiskomer. Op de natour was de
tweede prijsvlucht een "kuitenbijter". Op "Duffel" werden relatief veel
duiven verspeeld. Kritiek is er op het lossingsbeleid en ook op dat vlak
gaat de commissie aan de slag. Het terrein van Jan de Ruiter, die vanuit
zijn ervaring een duidelijke visie heeft en graag verbeteringen wil
doorvoeren.

In onze club zeggen de deelnemers gemiddeld 13 keer hun duiven af te
richten voor aanvang van de vluchten. De duiven gaan gemiddeld een keer
of vijf in de reismand om de stress te verminderen en het drinken in de
mand te leren. Als dat echt zo is, dan zijn we goed bezig. Vier weken
voor de eerste prijsvlucht zijn we gemiddeld genomen al bezig met deze
voorbereidingen en africhtingen. Een persoonlijke noot: je kunt de
duiven niet vaak genoeg in de mand zetten. Afgelopen jaar hoorde ik de
duiven niet tijdens het rijden. Als ze rustig zijn en weten wat er komen
gaat, stijgt de temperatuur in de mand veel minder, is er minder
vochtverlies en ... komen ze veel gemakkelijker thuis! Als de junioren
het klappen van de zweep kennen en gezond zijn, is de kans dat ze thuis
geraken veel groter. Zelfs als ze vanaf Breda voor het eerst in de grote
wagen zitten!

Het beeld na het uitwerken van de enquête?  Veel clubgenoten doen al
veel dingen goed. Ze houden de eerste en tweede ronde gescheiden, leren
de junioren drinken in de mand en proberen de stress eraf te halen door
veelvuldig af te richten. Toch verspelen we abnormaal veel jongen. Van
Henk Bussing uit Ede, medecommissielid, hoorde ik goede dingen. 't Is
een positieve en gedreven liefhebber die het klappen van de zweep kent.
Bij hem in de club wordt er wekelijks gereden met een duivenwagentje, is
er veel animo om mee te doen en .... zijn er weinig verliezen met jonge
duiven. Een idee voor onze vereniging? Tegen een gereduceerd tarief
samen africhten en veel meer duiven over houden was bij hen de
oplossing! We moeten er komende winter mee aan de slag. Anders wordt het
in 2017 weer het oude liedje.

Freek