Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Sponsorprijzen 2015

K35 Tongeren 29-08-2015 sponsorprijzen

Sponsorprijzen voor de wedvlucht N35 TONGEREN 29 - 08 - 2015


1e oude duif Groep A                     :D.Koers

1e jonge duif Groep A                    :J.Ketelaar

1e oude duif Groep B                     :A.Hendriksen

1e jonge duif Groep B                    : n.v.t.

middelste duif                                 :H.Blankestijn

eerste duif laatste liefhebber          :F.Wagenaar

verassingsprijs (26)                        :H.Blankestijn


-PRIJZEN BEREKEND UIT DE TOTAALUITSLAG NATOUR JONG EN OUD-  (K35)