Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Jan Aalpoel 60 jaar lid!!

Tijdens het Winteravondcafé van 18 nov. j.l. was het niet alleen weer erg gezellig in het clublokaal maar was er ook sprake van een serieus tintje. Er was nl. speciale aandacht voor een jubilaris. Dit was niet zomaar een jubileum maar Jan Aalpoel werd gehuldigd voor 60 jaar trouw lidmaatschap. Jan was dus al lid van de club toen een groot deel van de overige leden nog tussen de boerenkoolplanten lag. Hij heeft dan ook lief en leed van de club meegemaakt. Ook op sportief vlak kende Jan toppen en dalen. Echter, voor Jan stond de sport en ontspanning in het weekend na een week hard werken in zijn eigen bedrijf voorop. Nu het lichamelijk met Jan wat minder gaat is er ook een einde gekomen aan zijn actieve duivensportcarrière, na 60 jaren absoluut geen schande. We hopen Jan nog regelmatig in het clubhuis te mogen begroeten, want het is ook zeker voor een deel "zijn" clubhuis.