Artikels Team Noël-Willockx

Zojuist hebben we onder het kopje "te lezen websites" een nieuwe link geplaatst naar de website van de Comb. Noël-Willockx. Buiten dat het een beetje reclame is voor de eigen AIDI producten, daar moet je doorheen kijken, is Eddy Noël een groot kenner op het gebied van duivenvoeding. In de diverse artikels zijn soms links opgenomen naar producten maar ook naar b.v. video-interviews met grote, bekende spelers. Wij zijn enthousiast!