Nieuwsbrief

Organisatie

Vlucht-informatie

Zoeken

Nieuws van het bestuur 9-5-2020 *Corona Update*

Beste leden,

 Zoals sommigen van jullie al gelezen hebben in de laatste “op de hoogte” is er toestemming om vanaf 11 mei 2020 duiven te gaan lossen in groot verband. In de berichtgeving hieronder hebben we een aantal stukken tekst gekopieerd  die voor ons als vereniging en liefhebbers relevant zijn.

 De organisatie van de vluchten komt in handen van de afdelingen. Omdat er geen competitie vervlogen mag worden vervalt dus ook het nationaal vliegprogramma. Wel moeten de duiven worden geregistreerd, dus in de klok worden gezet. Dit in verband met het vervoer en zoals de N.P.O. het zegt : we registreren de aankomsten en daarmee het vlucht verloop, maar we houden geen competitie. Met andere woorden er mag een aankomstlijst van iedere vlucht opgemaakt worden, maar er worden geen punten verdiend en er worden geen kampioenschappen berekend.

 Het is aan de afdelingen om een plan op te stellen met daarin een vliegprogramma en hoe te controleren op naleving van het protocol voor verenigingen. Het is iedere afdeling zijn eigen verantwoording en het kan dus betekenen dat de ene afdeling eerder start dan een andere.

 Het is voor ons als vereniging dus afwachten totdat de afdeling de hele zaak op de rit heeft. Tot die tijd mogen we als liefhebbers zelf onze duiven binnen Nederland gewoon africhten.

 Als bestuur houden we de zaken nauwlettend in de gaten en zullen we zo snel mogelijk de zaken die aangepast moeten worden binnen het verenigingsgebouw uitvoeren. Verdere informatie over het protocol binnen de vereniging volgt in de komende week. Meer informatie is te vinden op de website van de N.P.O. www.duivensportbond.nl/corona

Op onze website www.steedsverder.nl heeft Albert het filmpje geplaatst dat gemaakt is om te laten zien hoe het protocol in zijn werk gaat.

 

Willen de liefhebbers die de hok en entlijsten nog niet hebben ingeleverd en of de duiven nog niet hebben toegewezen even een mailtje sturen naar Sven van Brummen?

 

Namens het bestuur.

 

De volgende informatie komt rechtstreeks uit “op de hoogte” van 8 mei 2020.

 Goed nieuws
We hebben ons als werkgroep de afgelopen weken grondig voorbereid middels het maken van een protocol, overleg gevoerd met overheden (Veiligheidsregio’s en Ministerie LNV) en instructies voor leden, verenigingen en afdelingen uitgewerkt. Dit alles met als uitgangspunt: willen we met duiven kunnen vliegen, dan moeten wij ons aanpassen aan de regels van de overheid en niet andersom! Nu kunnen we de vruchten plukken van dit voorwerk. Ons protocol werd ingediend en beoordeeld door de overheden.
 

Het resultaat is:
We hebben als duivenliefhebbers nu zicht op het starten met de vluchten vanaf 11 mei.

 Dit betekend niet dat er 11 mei een vlucht wordt georganiseerd. Dit betekend enkel dat de weg vrij is vanaf deze datum vluchten te gaan organiseren.

Om te kunnen gaan vliegen zijn er een 3-tal hoofdregels afgesproken.

 1. De coördinatie moet in handen zijn van de landelijke bond, de NPO.
 2. Alle deelnemers houden zich aan het protocol voor inkorven zoals dat is goedgekeurd.
 3. We organiseren vluchten voor onze duiven, we houden zelf geen competitie.

Net als binnen heel veel andere sectoren is de ruimte om weer open te kunnen dus heel erg afhankelijk van onze discipline om dit op de juiste manier samen te doen. We gaan er als werkgroep vanuit dat deze spelregels het hele seizoen nog impact zullen hebben. Omdat België en Frankrijk op dit moment nog geen verruiming hebben gekregen om de grenzen op te stellen, zal er vooral gekeken moeten worden naar losplaatsen in Nederland en Duitsland, waarbij de verwachting is dat dit de gehele komende maand het geval zal zijn. We onderhouden uiteraard intensief contact met de betrokken landen en zodra we zicht hebben op meer ruimte dan worden de afdelingen direct geïnformeerd. Het is wel zaak om er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat we voor langere tijd vanuit een andere richting moeten vliegen dan we gewend zijn.

 • Vanaf 11 mei 2020 kunnen afdelingen toestemming vragen aan de NPO om weer te starten met vliegen. Hiervoor levert de afdeling een concreet plan van aanpak in die door de Covid-19 werkgroep wordt beoordeeld. Alleen bij goedkeuring krijgt de afdeling een lossingsvergunning.
 • Verenigingen moeten zich houden aan de voorschriften van de eigen afdeling en tekenen de checklist die de afdeling tijdens de controle gebruikt. Ze moeten de afdeling kunnen tonen dat ze alles op orde hebben om volgens het protocol te werken.  
 • Samen met het protocol heeft de vereniging hiermee voldoende handvaten om dit te kunnen organiseren.
 • Liefhebbers hebben samen de verantwoordelijkheid om het vliegen mogelijk te maken. Wie zich niet aan de regels houdt kan niet inkorven. Als door het gedrag van één of meerdere liefhebbers de vereniging niet aan de eisen kan voldoen, dan heeft de hele vereniging geen toestemming meer om in te korven. Spreek elkaar daarom er op aan om volgens de regels te werken.

Dit is de stand van zaken op 8 mei 2020. Wij zullen ook met de route die het kabinet heeft uitgezet naar 1 juni, 1 juli en 1 september de mogelijkheden benutten voor de volgende stappen voor de duivensport in Nederland in deze tijden. Daarover zullen wij informeren zodra daarover nieuws te melden valt. Ondertussen zullen wij ook de secties Dagfond en Marathon en het Platform Transport vragen naar hun visie op mogelijke scenarios.
 
Samen doen
We sluiten graag af met de woorden van Minister-President Rutte: “We moeten het samen blijven doen… er is maatwerk nodig … en het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal.” We blijven hierbij op jullie support rekenen want “alleen samen krijgen we corona onder controle”.
 
Namens de Covid-19 werkgroep


Bezoekers

vandaag 91

gisteren 102

deze week 193

deze maand 3166

totaal 317113

Reactie's

 • Mochten de vluchten weer beginnen ......
  Albert Hendriksen 02.05-21:48
  Laat maar horen wat jullie ...

  Lees meer ...